NYHEDER

Lærer Stefan Lemser Eychenne og lærer Claus Rintza modtaget H. C. Ørsted Bronzemedalje

Lærer Stefan Lemser Eychenne og lærer Claus Rintza modtaget H. C. Ørsted Bronzemedalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) overrækker den 7. september 2020 to H.C. Ørsted Medaljer i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen til lærer Stefan Lemser Eychenne fra Den dansk-franske Skole på Tagensvej i København og lærer Claus Rintza fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Med hver medalje følger et rejselegat på 25.000 kr, sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe, og et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt

Arrangementet begynder kl. 18:00 med et kort foredrag om “Ørsted og Øl” af professor emeritus Helge Kragh, da der til receptionen vil blive serveret den særlige Ørsted øl ”Experimenta”. Øllen har noter af peber og er blevet til i et samarbejde mellem Husbryggeriet JACOBSEN, Carlsberg Laboratorium, Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab. Kl. 18:15 finder selve uddelingen sted med efterfølgende reception. Aftenens hovedforedrag ”H.C Ørsteds 2000 nye danske ord” ved professor Frans Gregersen, Københavns Universitet finder sted kl. 19:30. Ændringerne i programmet skyldes at Københavns Universitet lukker lokalerne kl. 21.

Om medaljemodtagerne siger formanden for bedømmelsesudvalget, Erland Andersen fra Danmarks Fysik- og Kemilærerforening:

Lærer Stefan Lemser Eychenne fra Den dansk-franske Skole er en ung og entusiastisk lærer, der formår at engagere og motivere alle elever i arbejdet med naturfag. 

Gennem en spændende og virkelighedsnær undervisning vækker han interessen hos elever i alle aldre, fra børnehaven til afgangsklasserne, og både hos drenge og piger. Stefan har udarbejdet en simulation om radioaktivitet som han via internettet stiller til rådighed for alle naturfagslærere – og således har hjulpet naturfagsunderviserne under Corona nedlukningen.

I løbet af sine relativt få år som naturfagsunderviser har Stefan taget initiativ til utroligt mange forskellige tiltag som deltagelse i Artis-konkurrencen, hvor science og kunst går op i en højere enhed. I 2016 vandt skolen ndt Young ART-Scientists prize i 2016. Og med Stefan som initiativtager deltog skolen i ”Flying Hacker Lab´ Italien” og vandt i 2019 ‘The Ultimate Arduino Challenge’. Det betød, at skolen skulle vise sit produkt ved ”Maker Faire Rome! Europas største innovationsmesse med 130.000 deltagere.

En gang om ugen laver Stefan spændende naturfaglige aktiviter for skolens  børnehave.

Han har konstrueret hjemmebyggede mikroskoper som eleverne selv kan samle. Instruktionen til bygning af mikroskoperne er lagt ud på internettet så alle kan bruge den. Desuden arbejder Stefan med eleverne med 3D print, programmering samt udarbejdelse af undervisningsmaterialer om fysik og svagstrømselektronik.

I sin fritid er Stefan aktiv i ”Coding Pirates”. Erfaringerne herfra tager han med sig hjem på skolen, så han kan arbejde med kodning sammen med eleverne.Mange weekender bruges på skolen til workshops sammen med eleverne. Her skiller man legetøj ad for at samle det igen og derved lære om teknik, teknologi og kodning.

Lærer Claus Rintza fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en erfaren lærer, der udvikler en livslang interesse for naturvidenskab hos sine elever, ved at skabe en innovativ, inspirerende og samtidig tryg undervisningssituation. Han pirrer elevernes nysgerrighed, får dem til at samarbejde og kaste sig over ”vilde” eksperimenter i et trygt miljø.

Han følger ikke altid  de mere standardiserede forsøg/eksperimenter, men udtænker selv nye opstillinger i den praktiske naturfagsundervisning.

Claus er faggruppeformand på skolen og altid klar til at give faglig assistance, gode råd og hjælp med et smil og en venlig bemærkning, og han tager initiativ til særligt tilrettelagte camps og lejrskoler som Science Talenter i Sorø, ligesom han inspirerer eleverne til at deltage i både Nordisk Matematik Konkurrence og Unge forskere. Han har også startet et samarbejde med erhvervslivet og eksterne naturfaglige miljøer. Vestforbrændingen, Zoologisk Museum, Kemi på KU og Epilepsihospitalet Filadelfia indgår derfor nu som en naturlig integreret del af undervisningen.

Han får sine elever til at samarbejde, eksempelvis ved at løse grublere/månedsopgaver hvor de skal tænke ud af boksen. Hvis grubleren løses, er belønningen er flødeboller til hele klassen!

Et par elevcitater:

”Claus er altid glad og positiv og hans livsglæde smitter i så høj grad, at det er umuligt ikke også at blive glad i hans timer.”

”Den bedste ting ved at have Claus er, at han altid ved, hvornår man har brug for hjælp og han kan altid hjælpe, så man ikke sidder fast i en opgave (hvilket ikke er så sjovt). Det er også fedt at have en lærer, der altid smiler, når han snakker om de forskellige emner”

Dorte Olesen fra SNU siger: ” Vi er meget glade for at kunne begynde fortsætte vores samarbejde med firmaet Haldor Topsøe med at give to medaljer her i 200 året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, både til en ung og til en lidt mere erfaren lærer.”

Om samarbejdet med Haldor Topsøe siger Dorte Olesen videre: ” Haldor Topsøe har allerede gennem mange år haft tæt samarbejde med grundskolelærere og har givet dem og deres elever mulighed for at se og høre hvordan naturvidenskab bruges i virkeligheden. Det støtter vi op om at synliggøre også gennem disse medaljeuddelinger”.

Ole Stahl fra Haldor Topsøe siger om det nye samarbejde: ”Haldor Topsøe er glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Selskabet for Naturlærens Udbredelse og på den måde sætte endnu mere fokus på den vigtige formidling af naturvidenskab, som ligger i undervisningen i grundskolen.”