FOREDRAG

Metagenomics og rensningsanlæg

Spildevand er på mange måder en værdifuld ressource, som ikke blot skal “renses”. Fremtidens biologiske renseanlæg udnytter mikroorganismers evne til at omdanne forskellige organiske stoffer til energi (fx methan) og værdifulde produkter som bioplastik, samt deres evne til at fjerne begrænsede ressourcer, eksempelvis fosfat på en måde, så det nemt kan genbruges. I foredraget gives et overblik over, hvorledes mikrobielle samfund kan benyttes til disse vigtige processer, samt hvorledes man kan studere sådanne komplicerede bakteriesamfund på et hidtil ukendt detaljeringsniveau med “metagenomics”. Nye teknologier har gjort det muligt at lave sekvensanalyse af hele bakteriesamfunds arvemasse (metagenomics), og det kan benyttes til analyse af bakteriesammensætning, funktioner og interaktioner, en viden, der giver helt nye og spændende perspektiver for at udvikle og optimere fremtidens biologiske “renseprocesser”.

Infoboks:

Metagenomics og rensningsanlæg

Dato: 12. Nov 2012
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Per Halkjær Nielsen
Institution: Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: