FOREDRAG

Mod en ny forståelse af naturens

Efter årtiers planlægning, design og konstruktion er verdens største menneskeskabte eksperiment begyndt ved det europæiske forsøgslaboratorium for partikelfysik i Geneve, CERN.

De første kollisioner mellem protoner i Large Hadron Collider, LHC, med en energi fire gange højere end den hidtidige rekord, blev observeret i marts. Det er planen at eksperimenterne skal fortsætte deres observationer næsten uafbrudt helt ind i 2012. På det tidspunkt regner man med at have samlet nok data til, at Higgs-partiklen er fundet, og til at det er sandsynliggjort, om der findes Supersymmetriske partikler. Higgs-partiklen formodes at være ansvarlig for, at næsten alle andre partikler har masse. De Supersymmetriske partikler sørger for, at Standard Modellens forudsigelser ikke bliver ufysiske, fx ved at Higgs-partiklen selv får en alt for stor masse.

Foredraget introducerer partikelfysikkens Standard Model, dens styrker og svagheder samt nogle af de teoretiske ideer, som kan gøre modellen anvendelig ved alle energier.

Med udgangspunkt i ATLAS eksperimentet gennemgås de eksperimentelle metoder og de resultater, som i løbet af de første seks måneder er tilvejebragt.

Infoboks:

Mod en ny forståelse af naturens

Dato: 4. Oct 2010
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: John Renner Hansen
Institution: Eksperimentel Subatomar fysik, NBI
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: