FOREDRAG

Modellering af ikke stationære økonomiske tidsrækker

Den statistiske analyse af økonomiske tidsrækker har dannet grundlag for økonomiske beslutninger i mange hundrede år. Metoderne har længe været baseret på antagelsen om at serierne var stationære, og det er først de seneste 20 år at metoder, baseret på ikke-stationaritet, er blevet udviklet. Det væsentlige begreb er “kointegration”, der er indført af Clive Granger, og for hvilket han fik Nobelprisen i økonomi i 2003. Begrebet giver mulighed for at modellere økonomiske relationer som stationære relationer mellem ikke-stationære processer. Begrebet vil blive gennemgået i tilknytning til den meget anvendte fejlkorrektionsmodel, og som økonomisk eksempel og motivation vil jeg benytte “loven om en pris”, som siger at priser i forskellige lande er ens, hvis de omregnes til samme valuta.
Den interesserede kan her hente 3 artikler i PDF format:

Mathematical and statistical modelling of Cointegration.
Kointegration og fælles stokastiske trende.
Modellering af ikke stationære økonomiske tidsrækker.

Infoboks:

Modellering af ikke stationære økonomiske tidsrækker

Dato: 29. Mar 2004
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Søren Johansen
Institution: Afdelingen for Anvendt Matematik og Statistik, Københavns Un
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: