FOREDRAG

Myresamfund: social evolution uden kultur

De samfund, der efter vore egne er de mest avancerede, findes ikke hos chimpanser, men hos myrer, termitter, bier og hvepse. Insekternes samfund opstod udelukkende ved naturlig udvælgelse over millioner af år, men mange af deres egenskaber har analogier med vores kulturelle samfund. De kan tælle millioner af medlemmer, har opfundet bæredygtigt landbrug og biologisk bekæmpelse, og har styr på deres interne konflikter. Og så har de sædbanker, som i årevis holder liv i sædcellerne ved stuetemperatur.
Efter foredraget er der generalforsamling.
Dagsorden:
1. Beretning for året 1. januar 2010 til 31. december 2010
2. Forelæggelse af regnskab
3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Infoboks:

Myresamfund: social evolution uden kultur

Dato: 4. Apr 2011
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Jacobus J. Boomsma
Institution: Center for Social Evolution
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: