FOREDRAG

Niels Bohr: Dansk kultur, komplementaritet og en åben verden

Niels Bohrs aktiviteter og interesser rakte langt udover fysikken. For eksempel var han livet igennem stærkt knyttet til Danmark og dansk kultur i bred forstand. Efter at han fra 1927 udviklede sin idé om komplementaritet baseret på kvantemekanikken, blev hans aktiviteter på mange områder holdt sammen af denne idé, også i de tilfælde, hvor hvor han ikke eksplicit nævner idéen, Dette gælder ikke alene Bohrs essay “Dansk Kultur”, der nok er det stærkeste udtryk for hans tilknytning til Danmark. Det gælder også hans politisk orienterede indsats for en “åben verden” mellem nationerne, der — ligesom det omtalte essay — blev til under Anden verdenskrig.

Infoboks:

Niels Bohr: Dansk kultur, komplementaritet og en åben verden

Dato: 18. Feb 2013
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Finn Aaserud
Institution: Niels Bohr Arkivet
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: