FOREDRAG

Tsunami-katastrofen i Sydøstasien 2. Juledag 2004.

Hvad skete der og hvad kan vi lære af det?

2. juledag 2004 ramtes kysterne rundt om Det Indiske Ocean af den hidtil største naturkatastrofe i flere århundrede. Et kraftigt jordskælv som målte 9,3 en flodbølge, en Tsunami som hærgede kysterne rundt Det Indiske Ocean og medførte hen ved 2-300.000 dødsofre.

Der forekommer ca. 900.000 til 1 million jordskælv om året, men kun de færreste fremkalder en Tsunami. For at fremkalde en Tsunami skal der nemlig i forbindelse med et jordskælv eller et voldsomt undersøisk vul-kanudbrud ske en pludselig ændring af havbundens relief.

Det skete i forbindelse med Sumatra-jordskælvet, hvor havbunden i løbet af få minutter som en skive pludseligt hævede sig ca. 10 m. over en strækning på 1200 km. (svarende til afstanden herfra og til Pyrenæerne). Denne ændring af havbunden skubbede til vandmasserne (i ca. 2000 m. dybde) og sendte chokbølger ud i hele Det Indiske Ocean.
Den chokerende naturkatastrofe afstedkom efterfølgende spekulationer om andre område f.eks. i Atlanterhavet kunne rammes af tilsvarende katastrofer og en diskussion om etablering af varslingssystemer svarende til dem man allerede har rundt om Stillehavet medførte talrige risikorapporter om dette emne.

I foredraget belyses hvad der skete i Det Indiske Ocean 2. juledag og hvilke risici der må anses at være for fremtidige Tsunamier over hele Verden, samt hvilke varslingssystemer der eventuelt vil være realistiske.

Infoboks:

Tsunami-katastrofen i Sydøstasien 2. Juledag 2004.

Dato: 10. Oct 2005
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Erik Schou Jensen
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: