FOREDRAG

Bioaktive naturstoffer (fremtidens planter)

Planter er verdens bedste syntesekemikere. Med baggrund i egen forskning i VKR forskningscentret “Pro-Active Plants” vil der blive givet eksempler på, at det nu ved målrettet molekylær forædling er muligt at overføre hele biosynteseveje for ønskværdige stoffer fra en plante til en anden og på den måde forøge indholdet af sundhedsfremmende stoffer i kulturplanter og at forbedre kulturplanters modstandsdygtighed over for et bestemt insekt.

Ligeledes er det muligt specifikt at hindre dannelse af stoffer, der gør planterne uspiselige grundet dårlig smag eller giftighed. Mange af de enzymer, der styrer dannelsen af sekundære metabolitter i planter, er membranbundne og indgår i store metabolons, der som et “transportbånd” sikrer dannelse af slutproduktet uden ophobning af uønskede mellemprodukter.

Kendskab til de mekanismer, der styrer dannelsen af metabolons og den eksperimentelle mulighed for at samle sådanne metabolons i syntetiske nano discs, der opfører sig som et opløseligt protein, åbner mulighed for at finde ud af, hvorledes planter med et begrænset antal enzymer ved hjælp af kombinatorisk biokemi er i stand til på kontrolleret via at syntetisere et utal af komplicerede naturstoffer og på basis heraf for udvikling af meget effektive in vitro systemer til syntese af komplexe bioaktive stoffer og andre finkemikalier.

Infoboks:

Bioaktive naturstoffer (fremtidens planter)

Dato: 8. Dec 2008
Tidspunkt: 20:00:00

Foredragsholder: Birger Lindberg Møller
Institution: Institut for Plantebiologi og Bioteknologi
Mailadresse:

Foredraget afholdes: UNI-C,

Bemærkninger: