FOREDRAG

Den nyeste udvikling indenfor solceller

Solenergiteknologier omdanner sollysets energi direkte til strøm eller varme. Solvarme er særdeles udbredt i Danmark både som husstandsanlæg, men i høj grad også som store anlæg, der forsyner fjernvarmenettet. Solceller producerer strøm og priserne for solcelleanlæg er faldet drastisk i de seneste år. Nettomålerprincippet tillader, at ens elektricitetsforbrug modregnes den strøm, der afsættes til nettet i perioder, hvor produktionen er høj og husstandens forbrug lav. Det har gjort solceller til en god forretning for mange husstande. Solen er den største energiressource vi har. Hver time skinner solen mere energi ned på jorden end menneskeheden forbruger på et år. På verdensplan skal vi blive meget bedre til at udnytte denne ressource. Solceller og solenergikraftværker, hvor solens varme fokuseres af spejle og driver et kraftværk, kan på sigt dække 25-30% af verdens elektricitetsbehov. Foredraget gennemgår de forskellige teknologier og deres potentiale.

Infoboks:

Den nyeste udvikling indenfor solceller

Dato: 3. Dec 2012
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Peter Sommer-Larsen
Institution: DTU Energikonvertering
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: