FOREDRAG

Jordens vand og drikkevand

Foredraget fortæller, hvornår der opstod frit vand på Jorden, og hvor Jordens vand stammer fra. Hvor gammelt er vandet? Og hvilken sammenhæng har forekomsten af frit vand på Jordens overflade med hvornår og hvordan opstod der organisk liv i havet på Jorden.

Der findes også vand i andre dele af vort solsystem, og særlig forekomsten af vand på Mars og Jupiters måne, Europa, er interessant i diskussionen om liv andre steder i universet.

Fordelingen af Jordens vand i havet, iskapper, floder, søer og grundvand samt vandets kredsløb vises. Forskellige strategier for indvinding af drikkevand fra grundvand eller overfladevand til drikkevandsformål gennemgås.

Desuden vil den altafgørende tilgang til rent drikkevand på jordens kontinenter blive nævnt og den danske drikkevandsforsyning der bygger på tilgang til grundvand vil kort blive omtalt og sammenholdt med andre europæiske drikkevandssystemer, der især er afhængige af renset overfladevand.

Som en lille bonus vil livet i europæiske og danske grundvandsmagasiner blive nævnt og de første fundne danske grundvandsdyr vil blive vist.

Infoboks:

Jordens vand og drikkevand

Dato: 31. Oct 2005
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Walter Brüsch
Institution: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: