FOREDRAG

Oversvømmet – igen! Udfordringer med for meget vand.

Oversvømmet – igen! Udfordringer med for meget vand.

Oversvømmelser er ikke et nyt fænomen, men med klimaforandringer og øget befolkningspres øges også oversvømmelsernes omfang og hyppighed i fremtiden. Det gælder blandt andet oversvømmelser fra stormfloder og ekstremnedbør, der kan medføre omfattende miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Usikkerhederne om, hvordan klimaet vil ændre sig, er store, og det er udfordringerne også. Det er derfor nødvendigt med tværfaglige samarbejder, der involverer både natur- og samfundsvidenskabelig forskning, borgere og beslutningstagere med flere for at træffe de nødvendige og rigtige beslutninger om klimatilpasning og håndtering af naturkatastrofer.

 

Infoboks:

Oversvømmet – igen! Udfordringer med for meget vand.

Dato: 10. Sep 2018
Tidspunkt: 19:30-21:00

Foredragsholder: Senior Kysttekniker, Ph.D. Carlo Sass Sørensen
Institution: Kystdirektoratet
Mailadresse: Carlo.SassSoerensen@kyst.dk

Foredraget afholdes: Auditorium 1, H.C. Ørsted Bygningen, Københavns Universitet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Bemærkninger:
Dørene åbnes kl. 18:45.

OBS: Der må ikke parkeres ved hovedindgangen til Universitetsparken 5, og kun med særlig p-tilladelse andre steder i Universitetsparken. En repræsentant for SNU vil stå ved hovedindgangen eller i auditoriet fra 18:45 - 19:15 med et begrænset antal p-tilladelser, fortrinsvis til SNUs medlemmer.
Der kan parkeres med Easypark langs Nørre Allé.
Der er cykelstativer ved hovedindgangen og gode busforbindelser til Universitetsparken.